Funputer

تماس

اگر پیغامی برای فانپیوتر دارید می‌توانید از فرم زیر برای تماس با ما استفاده کنید. همچنین در صورت نیاز به ارتباط مستقیم می‌توانید از آدرس ایمیل زیر نیز استفاده کنید:

 

    دنبال کنید

    آخرین پروژه

    آخرین پروژه‌ای که در فانپویتر ارائه شده است:
    کنسول بازی‌های قدیمی آتاری و سگا با رزبری پای.

    ما را دنبال کنید